Referentiewaarden

Hier kunt u de cholesterol referentie waarden opzoeken. Vul de gevraagde gegevens in en klik op “verzend”.
U krijgt dan een overzicht van de belangrijkste waarden voor LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, Triglyceriden en Totaal cholesterol.


Geslacht:
Leeftijd:bron: American Heart Association Special report: Recommendations for the treatment of hyperlipidemias in adults. Circulation 1984; 69: 1067A-1090A.