DNA Analyse

DNA-analyse in patiënten met Familiaire Hypercholesterolemie (FH)

De voorwaarde voor het stellen van een zekere diagnose FH en voor de opsporing van patiënten met FH, is het bekend zijn van de moleculaire oorzaak van de FH bij een index-patiënt: een mutatie in het low-density lipoproteïne-receptor gen (LDLR) of in bepaalde delen van het apolipoproteïne B gen (APOB). Opsporing van personen met FH gebeurt door de mutatie direct aan te tonen m.b.v. DNA-analyse. Op dit moment zijn er wereldwijd meer dan 1200 verschillende mutaties in het LDL-receptor gen bekend en dit aantal neemt nog steeds toe. Het is onwaarschijnlijk dat al deze mutaties in Nederland zullen voorkomen. Op dit moment (september 2014) zijn er 750 volledig gekarakteriseerd, waarmee, in de onderzochte groep, meer dan 79% van de gevallen van FH kan worden verklaard. Een van de onderzoeksprojecten van de afdeling Experimentele Vasculaire Geneeskunde van het AMC is het identificeren en karakteriseren van alle “Nederlandse” LDL-receptor gen mutaties. Omdat een aantal mutaties regionaal voorkomen en heel Nederland in principe moet worden bestreken, zijn er patiënten uit alle delen van het land nodig, zodat wij een “ingang” in de familie hebben. Daarna kan de Stichting LEEFH de familie verder in onderzoek nemen.
De analyses worden uitgevoerd m.b.v. diagnostische sequencing. Een voordeel is dat het gehele gen in één keer geanalyseerd wordt en dat de uitslag sneller bekend is.
De kans om mutaties te vinden wordt in eerste instantie bepaald door de betrouwbaarheid van de klinische diagnose FH. Om deze te vergroten kan gebruik gemaakt worden van het puntensysteem van de protocollaire diagnostiek voor FH, opgesteld door het Netwerk van Nederlandse Lipidenpoliklinieken (zie Richtlijnen). Indien u bloedmonsters van patiënten gaat opsturen zijn wat ons betreft de belangrijkste criteria:

• De patient heeft 6 of meer punten volgens de scoringstabel
• de patiënt heeft xanthomen (komt bij een minderheid van de patiënten met FH  voor),
• of, de patiënt is een kind (<17 jaar) met een LDL-cholesterol boven het 95ste percentiel voor leeftijd en geslacht (>3.5 mmol/l voor kinderen tot 17 jaar),
• of, de patiënt heeft mogelijk FH én een kind (<17 jaar) met een LDL-cholesterol boven het 95ste percentiel voor leeftijd en geslacht (>3.5 mmol/l voor kinderen tot 17 jaar).